Fundusze europejskie

Przedmiotem projektu jest wzrost konkurencyjności i produktywności firmy Zakład Kamieniarski Albert Bielak poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii procesu produkcyjnego polerowania, płomieniowania i skórowania kamienia opracowanym zgodnie z wiedzą oraz doświadczeniem Wnioskodawcy.

 

Związane jest to z realizacją w tym zakresie szczegółowych prac B+R zleconych przez Wnioskodawcę. W ramach projektu wnioskodawca zakupi nowe środki trwałe, które umożliwią mu osiągniecie celów projektu oraz wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalonych produktów/usług.

UE.jpg